Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim

Nazwy miejscowe w województwie kujawsko-pomorskim

Nazwy miejscowe są bardzo ciekawym i niezwykle cennym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski. Jeśli kiedykolwiek zachwyciłeś się przedziwną nazwą wsi bądź ulicy, to jesteś w dobrym miejscu. Wyjaśniamy tu skąd biorą się nazwy skwerów, miasteczek czy nowobudowanych osiedli i estakad. Tłumaczymy, które z nich są tradycyjne i dlaczego warto je chronić i pielęgnować.

Nazwy miejscowe. Konteksty

Dlaczego nazewnictwo miejscowe jest istotną częścią dziedzictwa kulturowego?

Toponimia

Czym jest toponimia?
Jakie wyróżniamy w niej podzbiory?

Historia ochrony nazw miejscowych

Od kiedy nazewnictwo miejscowe podlega ochronie? Jakie nauki zajmują się ich badaniem?

Idea ochrony nazw miejscowych.

Jaka jest idea ochrony nazw miejscowych? Dlaczego zmiany w nazewnictwie mają negatywne skutki?

Literatura

Gdzie znajdziesz więcej informacji o nazwach miejscowych?