Nazwy miejscowe w województwie kujawsko-pomorskim

Autorzy
Koncepcja, teksty, wybór materiałów ilustracyjnych: Artur Trapszyc
Wybór map: Wojciech Kiwi Jaruszewski
Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak
Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaruszewski
Realizacja: Przemysław Bielawowski
Tłumaczenia na język angielski: Halina Kaniewska
Fotografie, skany, ryciny z Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (MET)
a także z archiwów osób prywatnych
Tekst „Dziedzictwo Niematerialne” Hanna Łopatyńska, Toruń 2016
Wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
www.etnomuzeum.pl